En av Sveriges effektivaste järnvägsterminaler
Lastning och lossning av virke och biobränslen. Stockarydsterminalen löser kundens transportbehov med flexibilitet. En järnvägsterminal ger möjligheter till regionen och alla dess företag. Kunderna? Finns över hela Sverige. Och Europa väntar.
Terminalen med en yta på 35 hektar mark byggdes på ett år mellan 2007 och 2008 och är direkt knuten till stambanan. Kostnaden för bygget blev cirka 73 miljoner kronor. Stockarydsterminalen erbjuder olika lösningar för omlastning mellan väg, järnväg och väg. I dagsläget är inriktningen mestadels skogsråvaror och skogsbiprodukter.

Mellan 80-100 bilar per dygn rullar in på Stockarydsterminalen. Tåglastningen sker snabbt, på fyra–fem timmar. Inom terminalområdet finns idag två aktörer på var sin terminal, Stora Enso Skog AB samt Stockarydsterminalen AB som driver den allmänna terminalen.
Stockarydsterminalen AB räknar med att klara av 110 tåg under 2009 och det gör vi förhoppningsvis med råge, tror vd Stefan Arbin.
– En rimlig målsättning är att vi ska klara av att lasta 350-400 tåg om året. Det här är ett långsiktigt arbete, det är en mental process att få företaget på kartan. Vi får mer och mer förfrågningar och det inledande året har varit en succé. Från 1 september -08 när första tåget gick från terminalen fram tills idag (20 april -09) har vi flyttat över ca 2 800 lastbilstransporter till järnväg genom de 78 tåg som gått från vår terminal, något som är mycket positivt för miljön.
Inriktningen just nu är transporter till de stora värmeverken, massaindustrin och sågverken.

Det var stormen Gudrun som bidrog till ett ökat intresse för järnvägstransporter av virke. Fördelarna med järnvägstransporter anses bara vara positiva. Det blir effektivt och miljövänligt med en minskad risk för utsläpp av en stor mängd växthusgaser.
Ett samverkansavtal mellan Sävsjö kommun, Banverket och skogsbolaget Stora Enso Skog AB tecknades i december 2006. Därefter byggdes terminalen på rekordtid av dessa tre parter och det blev en mycket modern och effektiv terminal som kan trafikeras med elektrifierade tåg och ingen extra rangering av vagnar behövs. Detta gör terminalen mycket kostnadseffektiv.

Stockarydsterminalen AB ser även möjligheterna att få riktade flöden med transporter från södra Europa, via Skåne till Småland, för spridning i övriga Sverige och Norden. Vissa kunder frågar om möjligheten att lasta trailers på tåg för vidare transport ner i Europa. Långsiktigt så behöver transporter överföras från väg till järnväg både ur miljö- och trafikbelastningssynpunkt.
– Vem vet, kanske Stockarydsterminalen utvecklas till en omfattande logistikpunkt framöver, förutsättningarna finns och vi har idag kontakter med företag som ser möjligheter att etablera logistikfastigheter inom området.
.
Det är Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB som äger Stockarydsterminalen AB. Det sistnämnda företaget har funnits länge i kommunen och är känt för sin kompetenta personal, sitt sätt att arbeta långsiktigt och trovärdigt. Genom åren har det haft flyt med expansiva kunder.
Bolaget har en terminalyta på över 80 000 kvadratmeter och ett sidospår på 550 meter med option på ytterligare 75 000 kvadratmeter terminalyta. Stockarydsterminalen AB har driften av den allmänna terminalen och är även infrastrukturförvaltare av närmare 3 km järnvägsspår inom området.


Stockarydsterminalen

Bransch:
Transport

Telefon: 0382-123 40
Fax: 0382-615 56


Email:
stefan.arbin@stockarydsterminalen.se

Hemsida:
www. stockarydsterminalen.se

Adress:
Stockarydsterminalen
Box 186
57624 Sävsjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN